Wsparcie techniczne

Grunty pod inwestycje OZE

Posiadamy łącznie ponad 1.000 lokalizacji (dane teleadresowe właścicieli, dane techniczne gruntów, lokalizacje GPZ / GPO / WN,) pod inwestycje OZE : PV, WIND, HYDRO.

Poniżej przykładowa realizacja zlecenia na rzecz naszego Partnera.

Analiza gruntów, podpisanie wieloletnich umów dzierżawy, opracowanie koncepcji PV i przygotowanie dokumentacji projektowej.

Legenda

  • Umowa dzierżawy + koncepcja PV
  • Umowa dzierżawy + koncepcja PV
    + decyzja środowiskowa
  • Umowa dzierżawy + koncepcja PV
    + decyzja środowiskowa + warunki zabudowy + WP