ES SUNVEST 01 SPÓŁKA CELOWA

Opis projektu

Inwestycja dotyczyła objęcia udziałów w spółce celowej (SPV), powołanej w celu wybudowania jednej elektrowni słonecznej o mocy 1 MW w modelu „pod klucz“. Inwestor stał się właścicielem elektrowni słonecznej i uzyskuje korzyści majątkowe w postaci dywidendy przez cały okres eksploatacji lub z zysku ze sprzedaży Inwestycji podmiotom trzecim.

Informacje podstawowe

Lokalizacja: gm. Tykocin
Powierzchnia działki: 2 ha
Prawomocne PnB: tak
Rozpoczęcie budowy: sierpień 2020 r.
Zakończenie budowy: listopad 2020 r.

Komponenty:
– panele fotowoltaiczne
– inwertery
– trafostacja
– konstrukcja

Sprzedaż produkowanej energii:
– PPA (kontraktacja)

Kluczowe czynniki inwestycji

  • Pasywna forma dochodu
  • Zwrot zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie
  • Biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie; Udziały są dziedziczone, mogą być sprzedane lub przekazane;
  • Mechanizm optymalizacji podatkowej
  • Rosnące ceny i zapotrzebowanie na energię elektryczną
  • Biznes funkcjonujący na przestrzeni dekad;
  • Rosnące wymogi implementowane przez prawo Unii Europejskiej, dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
  • Wpływ na ochronę środowiska, jakość powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawę jego bezpieczeństwa energetycznego.

Dokumentacja

Dokumenty inwestycyjne

Galeria inwestycji

Prognoza ROI