W nawiązaniu do obowiązujących przepisów RODO - . . . informujemy o stosowanej polityce prywatności, która jest dedykowana każdemu urzytkownikowi korzystajcemu z formularza kontaktowego występującego na stronie internetowej:


www.sunvest.pl
sunvest.pl              https://sunvest.pl          www.sunvest.pl      http://sunvest.pl              

Poniżej znajduje się treść przepisów wynikających z RODO, z którą należy się zapoznać potwierdzając wysyłkę wiadomości za pomocą formularza kontaktowego:
  • Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie jest firma SUNVEST Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Skarszewska 21, 83-110 Tczew, Polska.


  • Cel przetwarzania danych: Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania kontaktu z nami w celu uzyskania informacji, wyjaśnień lub rozwiązania problemów. Dane zbierane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość i ich przetwarzanie jest uzasadnione prawnie.


  • Podstawa prawna przetwarzania danych: Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.


  • Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Po tym okresie dane zostaną usunięte.


  • Prawo do wniesienia sprzeciwu: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonania zadania publicznego powierzonego administratorowi . Pełna treść tego przepisu prawnego zawiera się w artykule 21 RODO.


  • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie jest firma SUNVEST Sp. z o. o., adres siedziby: ul. Skarszewska 21, 83-110 Tczew, Polska. Dane osobowe , które są zapisywane w formularzu, obejmują przede wszystkim: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz treść wiadomości. Jeśli podanie dodatkowych informacji jest wymagane, będzie to podane w formularzu. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez użytkownika wiadomość.


  • Na mocy RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym momencie do dostępu do swoich danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia. W celu skorzystania z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pomocą innych wskazanych na stronie form kontaktu.


  • Rola organu nadzorczego: Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.