Czym się zajmujemy

Działalność spółki koncentruje się na dewelopowaniu projektów farm PV, tj. na pozyskaniu praw do dzierżawy gruntów pod przyszłe farmy PV, projektowaniu farm PV, doprowadzeniu do wydania decyzji administracyjnych zezwalających na budowę farm, pozyskaniu warunków przyłączeniowych niezbędnych do przyłączenia farmy PV do sieci energetycznej, budowie farm PV i ich eksploatacji.

Nasza misja

Nasza misja koncentruje się na proponowaniu rozwiązań mających przyspieszyć transformację energetyczną Polski. Naszym celem jest wybudowanie i zarządzanie farmami o łącznej mocy 100 MW. Cel ten chcemy osiągnąć szybko, bo w ciągu kilku najbliższych lat. Zastępujemy nieefektywne źródła energii, oparte na węglu i gazie, zieloną energią pozyskaną z odnawialnych źródeł. Wierzymy, że możemy przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne i wynikające z tego zmiany klimatyczne.