Wpływ cen energii na biznes


  . . . my już to wiemy

 • Ceny energii wzrosły w ostatnich 2 latach znacząco, wg notowań na Towarowej Giełdzie Energii indeks miesięczny TGeBASE_WAvg (zł/MWh) wynosił w styczniu 2021 roku 262,81 zł/MWh, w styczniu 2022 r. - 666,90 zł/MWh a w rekordowym sierpniu 2022 wynosił 1 390,76 zł/MWh.
 • Przyczyn wzrostu cen energii jest wiele, np.: wojna w Ukrainie, wzrost cen węgla, zwiększony popyt na energię po pandemii, wysokie ceny gazu ziemnego oraz koszty uprawnień do emisji CO2.
 • Na rok 2023 rząd przygotował wsparcie dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich firm.
 • Mikro, małe i średnie firmy mogą płacić stałą cenę za energię elektryczną w wysokości 785 zł/MWh przez co najmniej 13 miesięcy – od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 • W przypadku MŚP, które podpisały umowę sprzedaży energii elektrycznej (lub umowę kompleksową) przewidującą stawkę wyższą niż 785 zł/MWh po 23 lutego 2022 roku, stawka 785 zł/MWh będzie obowiązywała również z mocą wsteczną, za okres do 30 listopada 2022 roku.
 • Czy te wsparcie będzie obowiązywać w kolejnych latach? Tego nie wiemy. Dlatego już teraz warto przygotować się do scenariusza braku wsparcia rządowego w kolejnych latach.
 • Wsparciem nie są objęte duże podmioty.


Dla kogo?


  zamów wyzytę naszego specjalisty . . .

 • Własna elektrownia fotowoltaiczna jest idealnym rozwiązaniem dla firm, dla których koszt energii elektrycznej znacząco wpływa na wyniki spółki. W tych firmach występowanie wysokich kosztów energii w dłuższym okresie, np. w ciągu kilku kolejnych lat może spowodować istotne pogorszenie konkurencyjności spółki lub wręcz stanowić zagrożenie dla istnienia spółki.
 • Zapraszamy duże firmy, nie posiadające wsparcia rządowego do inwestycji w budowę własnej elektrowni, w tym możliwe jest wybudowanie elektrowni fotowoltaicznych dla wielu lokalizacji.
 • Polecamy własną elektrownię fotowoltaiczną dla firm, które mają nadwyżki finansowe i chcą przeznaczyć je na inwestycję przynoszącą oszczędności w kosztach zużytej energii poprawiając swoje wyniki.
 • Własna farma PV dedykowana jest dla firm, które decydują się przyłączyć się do światowego trendu dekarbonizacji, poprzez rozwiązania skutkujące ograniczeniu emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery.


Model współpracy

 • Wychodząc naprzeciw potrzebom firm z branży energochłonnych, które na co dzień borykają się z wysokimi cenami energii elektrycznej - oferujemy możliwość zlecenia usługi przygotowania pełnej dokumentacji niezbędnej do wybudowania własnej farmy fotowoltaicznej. Ponadto, w oparciu o nasze doświadczenie, zapewniamy wsparcie w procesie budowy farmy fotowoltaicznej w roli Inwestora zastępczego.
 • . . dobra organizacja pracy to . . .

  . . . ważna cecha Twojego partnera w biznesie.

 • W zależności od indywidualnego profilu zużycia, przedstawimy projekt własnej farmy fotowoltaicznej, która w optymalny sposób obniży Państwa koszty energii elektrycznej. W wyniku inwestycji powstanie źródło wytwórcze, które przy optymalnym dopasowaniu do profilu zużycia pokryje do 80% zapotrzebowania na energię w Państwa firmie.
 • Elektrownie fotowoltaiczne są przyjazne dla środowiska, ponieważ wykorzystują tanią i bezemisyjną technologię wytwarzania energii ze słońca. Elektrownie fotowoltaiczne cieszą się dobrym wizerunkiem, ale przede wszystkim generują długoterminowe wysokie oszczędności, przy najwyższym poziomie niezawodności i bezpieczeństwa inwestycji.

Rozwój projektu

 • W ramach współpracy Sunvest przeanalizuje zużycie energii elektrycznej w Państwa firmie i w oparciu o plany rozwoju określi zapotrzebowanie na energię w kolejnych okresach. Na tej podstawie przedstawimy Państwu model własnej farmy PV, zaprojektowanej specjalnie pod Państwa potrzeby.
 • Nasza kompleksowa usługa składa się z następujących etapów:
  • Analiza potrzeb Inwestora,
  • Koncepcja własnej farmy PV,
  • Wybór lokalizacji pod projekt (w przypadku, gdy Państwa firma nie posiada własnych gruntów do budowy farmy PV) oraz pozyskanie praw do gruntów,
  • Uzyskanie decyzji środowiskowej,
  • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (jeżeli nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego),
  • Pozyskanie warunków przyłączeniowych dla farmy PV,
  • Podpisanie umowy o przyłączenie jej do sieci energetycznej.

. . . pozostań konkurencyjny

. . . ta decyzja jest ważna dla Twoich interesów

Realizacja projektu

  • Przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę,
  • Uzgodnienie trasy przyłączeniowej do zakładu/firmy,
  • Wybór generalnego wykonawcy na budowę farmy PV,
  • Uzgodnienie projektu farmy z operatorem sieci dystrybucyjnej,
  • Nadzór inwestorski nad budową farmy fotowoltaicznej,
  • Ustalenie warunków sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej,
  • Odbiór końcowy instalacji,
  • Uruchomienie własnej farmy PV.