Interesuje Cię stały dochód na 29 lat?

  Czy chcesz przyczynić się do zwiększenia produkcji zielonej energii w Polsce?

  Pomóż nam wybudować kolejną farmę fotowoltaiczną.

  Poszukujemy właścicieli gruntów chętnych na wydzierżawienie nieruchomości.


Podstawowe wymagania:

. . dobry grunt to taki . . .

. . . który daje Ci zysk.

  • powierzchnia działki min. 0,8 ha, min. szerokość działki 50m, z dostępem do drogi publicznej,
  • klasa gruntu IV-VI oraz nieużytki,
  • brak zacienienia gruntu, działka płaska, mile widziana nachylona na południe,
  • linia energetyczna zlokalizowana na działce lub w odległości do 1000 metrów,
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) na terenie działki, ewentualnie MPZP przewidujący pozyskiwanie energii z OZE lub dopuszczający infrastrukturę techniczną,
  • teren nie może znajdować się na obszarze Parku Narodowego,
  • brak rowów melioracyjnych, grunt nie leży na obszarze zalewowym.